image1 image2 image3 image4

Jantje Beton 2015jantje_beton_400

"Van 9-13 maart collecteren 45.000 collectanten van zo'n 1.700 jeugdclubs en verenigingen in Nederland"

Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland. Het werd op 2 april 1968 opgericht om jeugdvoorzieningen te realiseren die niet door de staat gesubsidieerd worden.

Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Jantje Beton komt op en strijdt voor het recht van kinderen in Nederland op het vrije buitenspelen in de eigen buurt. Hierbij werkt Jantje Beton lokaal samen met kinderen, ouders, bewoners, scholen en verenigingen, gemeenten en gemeentelijke instellingen, woningbouwcorporaties en mogelijke financiers uit de wijk. Goede speelruimte moet weer uitdagend en aantrekkelijk zijn voor de kinderen uit de buurt.

In Maasbree loopt Jong Nederland Maasbree voor de Jantje Beton collecte. Want samen buiten spelen is leuk, goed voor kinderen en dat vindt JNM ook! 50% van de collecteopbrengst is bestemd voor de collecterende organanisatie. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor andere projecten die ervoor kunnen zorgen dat ook andere kinderen in Nederland weer vrij en openlijk kunnen spelen.

De collecterende organisatie mag haar helft van de collecte naar eigen inzicht besteden. Jong Nederland Maasbree besteedt deze bijdrage aan activiteiten en spelmaterialen, waar normaal gesproken geen geld voor is. Geef daarom en help de kinderen uit uw omgeving om lekker buiten te kunnen spelen!