image1 image2 image3 image4

JongNL Limburg

Jong Nederland Limburg helpt de afdelingen bij de dagelijkse gang van zaken. Ze bieden ons de mogelijkheid om via ons Jong Nederland Limburg verzekeringen af te sluiten en geven we hier advies over. Ook hebben ze kennis in huis over de huisvesting van clubs. Met vragen over brandveiligheid en verhuurmogelijkheden kunnen wij bij Jong Nederland Limburg terecht. Ze helpen afdelingen bij het voeren van hun ledenadministratie. Ook kunnen afdelingen diverse materialen en publicaties kopen, lenen of huren bij Jong Nederland Limburg.

Deskundigheidsbevordering

De hoofdtaak van Jong Nederland Limburg is het begeleiden en opleiden van de vrijwilligers van de afdelingen. JNL heeft een breed aanbod aan cursussen en workshops die vrijwilligers kunnen volgen zodat ze hun werk in de afdeling goed kunnen (blijven) doen.

Provinciale ledenactiviteiten voor de jeugd

Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep) welkom. Tevens biedt JNL vrijwilligers de gelegenheid om tijdens de provinciale ledenactiviteiten ideen op te doen die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun afdeling. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal. Regelmatig werken plaatselijke afdelingen mee aan de organisatie van de activiteiten. Enkele van deze provinciale activiteiten zijn de Moonwalk een nachthike), de Outdoordagen (een sportieve dag in de buitenlucht voor junioren, het Survivalweekend (een weekend actief in de Belgische Ardennen, enz.

Provinciale activiteiten voor de kadervorming: de vrijwilligers en de afdelingsbesturen

- Kaderschouw: Ontmoetings- en uitwisselingsweekend voor alle vrijwilligers van JONGNL (om het jaar in september);

- Mini Kaderschouw: Ontmoetings- en uitwisselingsdag met workshops en outdooractiviteiten voor alle vrijwilligers van JONGNL (in het jaar dat geen Kaderschouw is);

- Voorzittersoverleg: Bijeenkomst van alle voorzitters van de aangesloten afdelingen waar de te volgen koers uitgezet wordt;

- Raad van Toezicht: Controle van de werkzaamheden van het bestuur en bureau van Jong Nederland Limburg en vaststellen van (nieuw) beleid, door vertegenwoordigers van de afdelingen.