image1 image2 image3 image4

Het ontstaan van Jong Nederland en de Jonge Garde

"6 December 1944 wordt aangehouden als oprichtingsdatum van Jong Nederland"

Onder de dagtekening "Meerssen, Sint Nicolaasdag" ging er in het begin van december 1944 een brief uit van het "Jong Nederland Secretariaat Meerssen". Deze brief was gericht aan de priester van het bisdom Roermond en de eerste regels luidde:

"Zoals u waarschijnlijk, door de bekendmaking in de pers, ter kennis is gekomen, heeft de diocesane leiding van de Katholieke Actie voor mannelijke jeugd beneden 17 jaar, een jeugdbeweging opgericht met de name "Jong Nederland".

De datering van deze brief, 6 december 1944, wordt aangehouden als oprichtingsdatum van Jong Nederland. De oprichting geschiedde in een woelige periode van onze vaderlandse geschiedenis. Aan het eind van 1944 was het grootste deel van Nederland nog bezet, maar voor Zuid-Limburg begon de bevrijding in september 1944 al. Nauwelijks waren de bezetters verdreven en de bevrijders uitbundig verwelkomd of ook de jeugdbewegingen, die door de bezetters waren verboden, traden weer naar buiten. Om te komen tot één katholieke jeugdbeweging zochten de Katholieke Verkenners en de Jonge Wacht contact met elkaar en vormde zo onder stimulans van de diocesane leiding van de Katholieke Actie de basis voor Jong Nederland. Het katholieke Meisjes Gilde (KMG), in Maasbree “De Jonge Garde”, vertoonden al sinds haar ontstaan enige overeenkomsten met Jong Nederland.

Eind 1944 werd in het bisdom 's-Hertogenbosch "in afwachting van de te verwachten eenheid in het vrouwelijke jeugdwerk" besloten tot het oprichten van een Katholiek Meisjes Gilde. De groei en ontwikkeling van deze twee organisaties bleken in de loop de jaren zoveel gemeen te hebben, dat de vraag naar het waarom van een samenwerking beantwoord werd door een praktische realiteit. Vanaf 1 januari 1970 vormen Jong Nederland en het Katholieke Meisjes Gilde dan ook één organisatie onder de naam Jong Nederland. Met deze fusie verscheen ook de nieuwe schets van een methodiek, met daarbij behorende doelstellingen geformuleerd, welke nog steeds de onderstroom is van alle activiteiten.

Doelstelling

Jong Nederland stelt zich ten doel, aan jeugdigen in hun vrije tijd voor hun ontspanning en ontplooiing gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden; deze worden in groepsverband gerealiseerd met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsters.