image1 image2 image3 image4

Stichting Jong Nederland Maasbree

"Met een grote bouwtekeningen werd langs de deuren gegaan met de vraag of je een steen wilde kopen."

Stichting Blokhut

In 1973 ontstonden er problemen met een buurtbewoner rondom de Blokhut op de Breukerheide. Deze spanningen liepen zo hoog op dat op een gegeven moment het gebouw nog nauwelijks te bereiken was door een, in alle haast geplaatst, ‘prikkeldraad’. Echter, regelmatig werd op een mysterieuze wijze de draad in stukjes geknipt en kon men weer bij de Blokhut komen. Deze situatie heeft zich meerdere malen herhaald. Dit alles was aanleiding tot het oprichten in 1975 van de Stichting Blokhut, met als doel een nieuw clubgebouw te realiseren voor Jong Nederland. Met een startbedrag van ƒ 100,00 (gulden) begon men plannen te smeden. De actie “van Blok tot Blokhut” was er hier een voorbeeld van. Met een grote bouwtekeningen werd langs de deuren gegaan met de vraag of je een steen wilde kopen. Deze actie, samen met gemeentelijke-, provinciale- en landelijke subsidies, fondsgelden sponsoren en een bijdrage van de Kerk, hebben er toe geleid dat er een geheel nieuwe Blokhut kwam aan de Breestraat. Op 21 mei 1977 werd door burgemeester Antoon Hubben de officiële openingshandeling verricht.

Stichting Jong Nederland Maasbree

Op 17 september 1979 werd de Stichting Jong Nederland Maasbree opgericht. Dit betekende het einde van het los van elkaar bestaan van het Katholieke Meisjes Gilde van Maasbree en Jong Nederland Gilde Sint Aldegundus Maasbree.

Samen verder

“Stichting”, een veel voorkomend agendapunt in het jaar 1979. Samen verder, dat was in dat jaar een van de belangrijkste agendapunten. Een keerpunt in de historie van de Maasbreese jeugdbeweging. In september vond de officiële samenvoeging plaats van het Katholiek Meisjes Gilde, Jong Nederland en Stichting Blokhut. Samen gingen deze drie verder onder de naam Stichting Jong Nederland Maasbree. Dit betekende het afscheid van een periode waarin hoofdleidsters van het KMG, Truus Selen, Truus Greijn, Truus Wijnen, of de hoofdleiding van Jong Nederland, Piet Simons, Frans Grutters, en Geert Knippenbergh het gezicht van deze beide clubs bepaalde

Dit betekende ook dat leiders, leidsters, leden en ouders moesten wennen aan een voorzitter in plaats van een gildeleider en aan een secretaris, penningmeester, werkgroepen, commissies etc.

Zo bestond het algemeen bestuur uit drie personen van de “oude” Stichting Blokhut, vier personen van het “oude” Jong Nederland en vier personen van het “oude” Katholiek Meisjes Gilde. De werkgroepen kwamen voort uit de groepen. Hierin zat van iedere groep één leider of leidster. Er waren twee werkgroepen, de afdeling meisjes en de afdeling jongens, die weer ieder apart een penningmeester hadden. Uit de werkgroepen was een afvaardiging in het algemeen bestuur, en zo kwamen ze weer samen in een grote leidingvergadering of in het Stichtingsbestuur. Een hele toestand voor Jong Nederland maar destijds de beste manier om aan elkaar te wennen en van elkaar te leren.

De meisjes draaiden in die tijd nog steeds apart groep in een lokaal onderin het Maasbreese Gemeenschapshuis “Trefcentrum D’n Adelaer”, terwijl de jongens beschikten over een splinternieuw gebouw aan de Breestraat. Met ingang van 1 november 1981 verlieten de meisjes hun stek in het dorp en kwamen ze ook naar de Blokhut op de Breukerheide. Hiermee was de integratie tussen de jongensgroepen en de meisjesgroepen weer een stuk dichterbij.

Gemengde groepen

1981“Nova Gropa” - wat nieuwe groep betekende - was de eerste gemengde groep binnen Jong Nederland Maasbree. Na het volgen van enkele studiedagen van het Nationaal Bureau, namen deze leiders en leidsters van de jongens en de meisjes het initiatief om samen een nieuwe gemengde groep te gaan starten. Diverse afdelingen in het district “Helden”, waren hier al mee begonnen. Doordat er binnen dat district verschillende contacten waren, kwam het onderwerp gemengde groepen vaak op de agenda. Niet lang daarna nam ook een oudere groep (die al een jaar apart groep draaide) het zelfde initiatief. De gemengde groepen en hiermee ook het eerste gemengde kamp in Munster Geleen (1982), waren een feit. Muster-Geleen was ook het kamp waar de nachtdienst werd geïntroduceerd. 24 uur per dag was iemand aanspreekbaar voor de leden die meestal sliepen in een tent midden in de bossen. Maasbree was een van de eerste van Jong Nederland afdelingen die dit had. De gemengde groepen had diverse voordelen; je had onder andere geen aparte financiële administratie meer nodig, Je kon gebruik maken van elkaars goederen en hoefde je niet twee keer dezelfde aanschaf te doen, en verandering van bestuursorgaan. Deze werd zogezegd platter en was makelijker bereikbaar voor leiders en leidsters.

Langzaam veranderde de jongens- en meisjesorganisatie tot een gemengde organisatie. Ieder jaar vielen er twee groepen af (één jongens- en één meisjesgroep) en kwam er één gemengde groep bij. Deze situatie bracht met zich mee dat er een aantal jaren drie verschillende kampen waren (jongens-, meisjes-, en gemengd kamp). Pas in 1988 was de hele organisatie gemengd en namen we definitief afscheid van de aparte jongens- of meisjesgroepen.