image1 image2 image3 image4

1993: Gevaar vanuit Den Haag

"Bezuinigingen door de regering stuiten - vooral in Limburg - op grote weerstand."

In 1993 bestond Jong Nederland Maasbree 45 jaar. Dat werd bescheiden gevierd met de groepen rondom de Blokhut. 1993 was ook het jaar dat bezuinigingen door de Nederlandse regering (ministerie van WVC) hebben geleid tot een plan om Scouting Nederland en Jong Nederland Landelijk samen te voegen met alle gevolgen van dien. Vooral in Limburg heeft dit plan op grote weerstand gestuit. Dit heeft tot gevolg gehad dat Jong Nederland Limburg op 1 januari 1993 zelfstandig verder is gegaan. Voor de afdelingen werd het hiermee niet makkelijker. Ze moesten namelijk kiezen met wie ze door wilden gaan. Jong Nederland Landelijk, die dan een provinciale tak Limburg bleef handhaven, of Jong Nederland Limburg.

JN Maasbree had het hier behoorlijk moeilijk mee. Eigenlijk wilden ze niet kiezen, om het doodgewone feit dat het Maasbrees bestuur en leiding vond dat de provinciale en landelijke organisaties moesten ophouden met elkaar de “Zwarte Piet” toe te spelen, en te werken aan een nieuwe gezamenlijke toekomst. Maasbree koos uiteindelijk, met enkele andere afdelingen in Limburg, voor een dubbele inschrijving. Een situatie die niet altijd even gemakkelijk was. Zowel de provinciale organisatie als de landelijke hadden Maasbree liever voor zich alleen. 43 afdelingen gingen naar Limburg, Lutterrade, Reuver, Bergen, Siebengewald, Egchel en Meijel kozen voor de landelijke organisatie. Buchten, Neer en Maasbree voor inschrijving in beide organisaties. Niet alleen op landelijk en provinciaal niveau had dit gevolgen, ook op districtsniveau. De intentie was uitgesproken om, hoe dan ook, binnen het district te blijven samenwerken. Er waren echter afdelingen binnen het district die deze intentie na de afscheiding niet meer deelden, met als gevolg dat ook het district Helden in tweeën werd gesplitst.. De Dubbele inschrijvingen, en inschrijvingen bij landelijk hadden voor-, maar ook nadelen. Zo werden de bovengenoemde afdelingen niet genoemd in het 50 jarig jubileumboek van Jong Nederland Limburg (1998). De ledenactiviteiten werden minder bezocht en wanneer mocht nou een winnend team van een toernooi door naar een provinciaal of landelijk toernooi. Al met al kleine vragen met grote gevolgen. Maasbree had nog het voordeel, bij beide organisaties te kunnen kijken en het beste van elke club te gebruiken. Echter, voor de leden was dit geen ideale situatie want alle bovenplaatselijk activiteiten vonden meestal ver van huis plaats.

Jong Nederland Maasbree kiest voor haar leden.

De perikelen rond de landelijke en provinciale organisatie beheersten in die tijd bijna elke agenda. De situatie was niet echt stimulerend. Doordat we nu in één keer een zekere geïsoleerde enclave waren van Jong Nederland Landelijk, werd het contact met het bureau, dat inmiddels van Utrecht naar Leusden was verhuisd, een stuk minder. Het leek wel of de koek op was en het landelijk bestuur de hun trouw gebleven afdelingen vergeten waren. Hun bureauorganisatie zakte langzaam in elkaar. Daarentegen werd de provinciale bureauorganisatie steeds professioneler en waren hun ledenactiviteiten zichtbaar in de regio aanwezig. Jong Nederland Maasbree merkte dat de ontstaande situatie niet wenselijk was voor de kinderen. En kinderen, daar is het bij Jong Nederland om te doen.

Op 30 oktober1999 heeft Jong Nederland Maasbree zicht afgemeld bij de Landelijke organisatie en aangegeven alleen door te gaan met Jong Nederland Limburg. Langzaam maar zeker volgden de andere Limburgse “landelijke” afdelingen dit voorbeeld.

In april 1998 vierde JN Maasbree haar 50 jarig jubileum. Op het terrein van de Blokhut kwam een monument met een tijdscapsule eronder. Hierin deed elk lid een herinneringen van nu en wens voor de toekomst in. Ook de leiding, bestuurders en de gemeente deden een gevulde koker in de capsule. Nadat het deksel op de put geplaatst was, werdt het monument door burgemeester Clemens. Brocken en voorzitter John Grutters onthuld. Het monument verwijst naar het ‘Verleden’, (zit in de grond) ‘Heden’, het hier en nu en de ‘Toekomst’. In een contract met de gemeente is afgesproken dat het monument pas in april 2048 geopend mag worden bij het 100-jarig bestaan van Jong Nederland Maasbree. Na deze handeling vonden de feestelijkheden rondom dit jubileum plaats met als afsluiting de renovatie en nieuwbouw van de Blokhut.