image1 image2 image3 image4

Zomerkamp

"DE afsluiting van het JongNL-seizoen!"

Het seizoen van JongNLmaasbree wordt jaarlijks afgesloten met een zomerkamp en voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar. In het verleden stonden deze kampen vaker in thema's als bijvoorbeeld Olympische Spelen, Western, Televisie of Circus. Een week in de buitenlucht bivakkeren met minimale middelen en maximale pret blijkt nog altijd de absolute klapper aan het einde van het seizoen. De voorpret in aanloop naar het Zomerkamp blijkt ieder jaar groot, want de kampen van JongNL Maasbree staan jaarlijks als een huis!

Het doel en waarde van het kamp
Gedurende het seizoen biedt en we de leden wekelijk in groepsverband een mooi programma aan met gevarieerde activiteiten. Deze zijn gebaseerd op de drie pijers van JongNL: Sport & Spel, Creativiteit en Buitenleven). Juist het Zomerkamp biedt hiervoor uitstekende mogenlijkheden: Kinderen leren elkaar en hun (beg)leiders veel beter kennen in een andere situatie. We zijn in een andere omgeving en dit geeft ons ook de mogenlijkheid om andere en grotere programma's aan te bieden. Andere waarden zijn onder andere:
- werken in teams (iets voor een ander overhebben);
- ervaring in het buitenleven & natuurontwikkeling;
- groepscohesie/teambuilding;
- ontwikkeling in zelfstandigheid;
- fantasieontwikkeling;
 

Veilig op kamp
Samen op kamp gaan vergt een hoop verantwoordelijkheid. Een zorgvuldige voorbereiding en is een must en daar is JongNL dan ook altijd intensief mee bezig. Zo hebben we gedetailleerde draaiboeken, maarr ook zeer goede protocollen voor als er bijvoorbeeld een ongelukje gebeurt. Zo hebben we protocollen voor bijvoorbeeld Ontruiming, Vermissing, een ongeval, een ziekte enzovoort. Deze worden jaarlijks gecontroleerd en besproken met de Kampstaf, Leiding en Kookstaf. er is dus praktisch nooit een situatie waar we niet op voorbereidt zijn.

Daarnaast neemt de leiding met de leden het Kampreglement door bij aanvang van het Zomerkamp. Ook wordt er per groep een taakverdeling gemaakt, zoals afwassen, afdrogen, corvee. Dit zorgt ervoor dat er op een gestructureerde wijze iedereen een leuk kamp beleeft.


In 2015 zijn we geweest naar: OPOETEREN (B). In 2016 gaan we naar het Brabantse STIPHOUT

In mei worden de kampboekjes (Infobulletin) verstuurd aan alle leden, leiding en andere vrijwilligers. Hierin staat alle informatie die nodig is om goed voorbereid op kamp te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar we naar toegaan, info over opgave en betaling, beschrijfing van de dagindeling, bagage-tips (wat mag wel/niet mee op kamp), informatie over medicijngebruik enz.

Vaak zijn er op voorhand al vragen. Vandaar dat er een Kamp Informatie Avond is. Deze vind meestal plaats in april.