image1 image2 image3 image4

Verzekeringen

Jong Nederland Maasbree heeft een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering (WA), een Ongevallen Verzekering (OV) en een BestuursAansprakelijkheidsVerzekering (BA). Deze verzekeringen zijn van  toepassing binnen het verantwoordelijkheidstijdstip van JongNL Maasbree.

Onze verantwoordelijkheidtijdstip is vanaf aanvang tot het einde van de groepsbijeenkomst. Voor de leden die opgehaald- en teruggebracht worden naar BS De Violier blijven - zolang er toezicht is van een van onze leiding - onder onze verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van JongNL Maasbree houdt ook op indien een lid vrijwillig (zonder toestemming van de leiding) de groepsbijeenkomst verlaat. Ook in andere gevallen (bijvoorbeeld wangedrag) neemt de leiding contact met de ouders/verzorgers op.

Heeft u nog vragen over de verzekering, dan kunt u terecht bij het bestuur van Stichting Jong Nederland Maasbree. Hebt u vragen over eev van de wekelijkse groepsbijeenkomsten, dan kunt U contact opnemen met een van de groepsleiding of de desbetreffende leeftijdscoordinator (zie "Bestuur").